sesja-narzeczenska-szklarska-poreba-sudety-036-tlo